Wodniak jądra

 
<< powrót
O chorobie:

Jest to nagromadzenie się płynu surowiczego między osłonkami jądra Może być wadą wrodzoną, polegającą na gromadzeniu się płynu otrzewnowego wewnątrz moszny (występuje u 6% chłopców urodzonych o czasie) lub nabytą - nieznanego pochodzenia lub towarzyszącą innym chorobom, na przykład nowotworowi lub zmianom zapalnym. Wodniak może być jedno lub dwustronny.

Badanie:

Wodniaka rozpoznaje się oglądając i badając palpacyjnie worek mosznowy. Potwierdzeniu rozpoznania pomaga wykonanie badania usg lub diafanoskopia, czyli podświetlenie worka mosznowego światłem - wodniak przepuszcza światło.

Leczenie:

W przypadku wodniaka wrodzonego należy poczekać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, gdyż w tym czasie może nastąpić samowyleczenie. Po tym czasie leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny.
   Doraźnym sposobem leczenia w przypadku wodniaków nabytych jest punkcja i wypuszczenie płynu. Nie daje to jednak całkowitego wyleczenia i często zdarzają się nawroty. Podanie po opróżnieniu wodniaka substancji drażniących (np. antybiotyku tetracykliny) poprzez doprowadzenie do sklejenia się osłonek zwiększa długoterminową skuteczność zabiegu lecz ostatecznym leczeniem jest chirurgiczne opróżnienie wodniaka i wycięcie osłonek.

Copyright © Maciej Szwedowski
projekt ORNAVI strony internetowe

Prywatny gabinet urologiczny
lek. med. Maciej Szwedowski
Opole, ul. 11-go Listopada 6 (wyspa Pasieka)

Godziny przyjęć: Srody, piątki od 15.30 do 17.30
Rejestracja telefoniczna: 0 601 490 141